Company info

LLC haresora [合同会社 haresora] CEO Masako Teshima
Head Office 6-23-1-207 Nishishinjuku, Shinjuku,Tokyo,Japan,160-0023
Established 8/8/2016
Partner ・Mastergates Inc. ・Sumitomo Mitsui Banking Corporation